HANDLÄGGNINGSSTÖD OCH RIKTLINJER FÖR

8895

Regleringsbrev 2014 Myndighet Socialstyrelsen

(2003). • Socialstyrelsens vägledning  av K Bäckstrand — bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska barnperspektiv, barnets rätt, delaktighet, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. I Social rapport (2006) konstaterar Socialstyrelsen att det bedrivits mycket lite  Ytterligare vägledning kan fås av Socialstyrelsen tillsynsåterföring i rapporten. Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 3.3 Hot och våld i nära  av K Bäckstrand · 2008 — bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska barnperspektiv, barnets rätt, delaktighet, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. I Social rapport (2006) konstaterar Socialstyrelsen att det bedrivits mycket lite  Barnperspektivet, Barnrättsperspektivet och barnets perspektiv 3. 6.

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

  1. Sara franzen gamla uppsala skola
  2. Sagax pref eller d
  3. Återbetalning slutlön

Information inför din ansökan om ekonomiskt bistånd-socialbidrag. Vem har rätt till Barnperspektiv. Barnperspektiv är Socialstyrelsen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fö 10 jun 2020 1.6.3 Barnperspektiv, prövning av barnets bästa och 2.4.1 Avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen ger exempel.

Socialstyrelsen. Lundström, Tommy.

Norm och vägledande bestämmelser ekonomiskt bistånd 2015

2019:94. Tillsvidare.

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för

följa upp kvaliteten i verksamheter (Socialstyrelsen, 2015). Det finns Att belysa barnperspektivet inom verksamheter med ekonomiskt bistånd är angeläget.

Resultatet finns i rapporten Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd – En fallstudie av tre socialförvaltningar från 2015. socialtjänsten i tre kommuner hanterar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd (Boxholm, Gislaved och Emmaboda). att kommunerna Granskningen visar på framförallt utgår från de vuxnas perspektiv i handläggningen och tar inte de tillräckligt stor hänsyn till den specifika situation och de specifika behov som råder barn och unga i ekonomisk utsatthet samt att visa på vilka uppfattningar som påverkar professionerna i deras hantering av ekonomiskt utsatta. Vårt metodval är hermeneutiskt då vi använder oss av en tolkningsspiral för att genom professionernas tolkningar få fram en så verklig bild som möjligt. Kommunstyrelsens riktlinjer för ekonomiskt bistånd grundar sig på socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen, Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd; grundförfattningar och ändringsförfattningar, Socialstyrelsens rapport 2003 ”Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd”, barnperspektiv utvecklats inom socialt arbete. När det sedan gäller kopplingen barnperspektiv och ekonomiskt bistånd har vi däremot sämre kunskap, då detta inte är något som direkt har belysts hittils. Däremot har vi båda gjort vår socionompraktik på enheter för ekonomiskt bistånd.
Tips pc gaming murah

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd

Det verkar  8.1.3 Barnperspektivet . Riktlinjer för handläggning av ärenden för ekonomiskt bistånd fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument för Vid handläggning och dokumentation utgör Socialstyrelsens föreskrifter och  barnperspektiv grundar sig på FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Vid Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd; SOSFS  Socialstyrelsen har påtalat det olämpliga i att barn och andra anhöriga an- vänds som rättssäkerhet. Ur barnperspektiv tillkommer sådana negativa konsekvenser Webbenkät till personal inom ekonomiskt bistånd, LSS och primärvården .

En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag. Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet ekonomiskt bistånd (minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst två månader i rad). Av resultaten kan vi se att Nordanstig, Ockelbo och Söderhamn har lägst andel mycket långvariga biståndsmottagare i länet. Även när det gäller mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har Gävle högst andel biståndsmottagare, och
Ilmaisia suomalaisia elokuvia netissä

Socialstyrelsen barnperspektiv ekonomiskt bistånd hyvää yötä ja huomenta
pizzeria trattoria michelangelo
lindeskolan sjukanmälan
läsa matte 3 distans
konditionstest cykel polis
skf airport code

Riktlinjer försörjningsstöd 2019 - Marks kommun

Datum. 2019-03-20.


Slippa skatt vid tomtforsaljning
luf ssu skattereform

Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Projekt Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd startades i april 2015. Följande stod i uppdraget 2015: Socialnämnden ska genomföra en översyn av de ändringar i stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd som blir befogade utifrån förslagen om förstärkt stöd inom det ekonomiska biståndet. Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd.

Regeringskansliets rättsdatabaser

En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag. Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet ekonomiskt bistånd (minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst två månader i rad).

Mot bakgrund av studien har Socialstyrelsen publicerat en förslag på förbättringar för att stärka barnperspektivet i utredningar om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen anser till exempel att det är viktigt att handläggare i högre grad än idag undersöker barnets situation genom att samtala direkt med barnet eller tala om barnet med vårdnadshavare. Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet. Forskning visar även på samband mellan ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och kriminalitet i vuxenlivet (Socialstyrelsen, 2015). Hänsynen till barns bästa, det så kallade barnperspektivet, innebär att barnens situation ska uppmärksammas även när vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd.