Akutsjukvård - Smakprov

3874

Högspecialiserad sjukvård: kartläggning och förslag

Trombocythämmande läkemedel Trombocythämmare är blodproppshämmande läkemedel som förhindrar att blodplättarna som kallas trombocyter klumpar ihop sig och bildar proppar i kärlen. Vid hjärtinfarkt har ett av hjärtats kranskärl blivit blockerat vilket kan resultera i att patienten upplever ångest och oro. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid hjärtinfarkt är att tillgodose patientens behov. Sjuksköterskan bör känna till patienternas erfarenheter av bemötandet för att kunna förbättra bemötandet i omvårdnaden.

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

  1. Gallerian luleå öppettider
  2. Arver norrköping

Görs ibland med stöd av aortaballongpump. Vid instabil kärlkramp täpps emellertid inte kranskärlet till lika länge och lika mycket som vid en hjärtinfarkt och syrebristen blir därför kortvarig. Även om denna syrebrist är allvarlig uppstår inte bestående skador på hjärtmuskeln som vid en hjärtinfarkt eftersom blodproppen inte orsakar en så långvarig nedsättning av blodflödet. EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:78 Vad händer nu? Vad patienter önskar för information vid hjärtinfarkt BAKGRUND Begreppet instabil kranskärlssjukdom innefattar två sjukdomstillstånd: Instabil angina Icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI - Non ST Elevation Myocardial Infarction) Av alla patienter som vårdas på HIA får ca 30 % diagnosen hjärtinfarkt och 8 % instabil angina. Av alla hjärtinfarkter är ca 65 % av typen icke-ST-höjningsinfarkt. Orsaker Instabil angina och icke-ST Omvårdnad Problem och åtgärder.

Omvårdnad vid hjärtinfarkt Insjuknandet i hjärtinfarkt är ofta dramatiskt och när hjärtat drabbas kan individen känna ett hot mot livets djupaste värden (Lidell, 1998).

Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för

Ju. Betablockerare skyddar mot återinsjuknande i hjärtinfarkt och är viktig behandling mot hjärtsvikt som är vanligt efte Akut Omvårdnad vid hjärtinfarkt. OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat. Skriv ut Informationsansvarig: Anneli Krusell, senast uppdaterad 8 februari 2019. Skriv ut Informationsansvarig: Anneli Krusell, senast uppdaterad 8 februari 2019.

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

​Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för

Under väntan på ambulansen: Sitt intill den drabbade och försök att vara lugn, knäpp upp åtsittande klädesplagg, allt för att det skall bli lättare med andningen. Omvårdnad vid hjärtsvikt. Den icke farmakologiska behandlingen vid hjärtsvikt är av betydelse. Utförlig information om egenvård till patienten skall ges. En hjärtattack är en hotande hjärtinfarkt. Om den drabbade inte får korrekt behandling under de första timmarna uppstår en hjärtinfarkt, celldöd i en del av hjärtmuskeln, något som ger hjärtat en varaktig skada.

Inför utskrivning kontrolleras ett nytt vilo-EKG. En allvarlig komplikation av akut myokardischemi är maligna arytmier som VT, VF samt asystoli. En hjärtinfarkt kan även orsaka störningar i hjärtats elektriska aktivitet vilket kan leda till ventrikelflimmer eller i värsta fall hjärtstillestånd. Vid ett ventrikelflimmer eller hjärtstillestånd är det potentiellt livräddande med hjärt-lungräddning tills man har möjlighet att få igång hjärtat igen genom att defibrillera. Hjärtinfarkt En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omhändertagande vid akut hjärtinfarkt Författare Ann-Marie Claesson Åsa Dahl Fristående Kurs Omvårdnad Självständigt arbete I VOMO80 HT 2006 Omfattning 10p Handledare Cathrin Madsen-Rihlert Examinator Ann Bengtson Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i vårt land och svarar för ungefär 30 % av alla dödsfall.
Aktuell hastighetsbegränsning

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

Jourtid dirigeras ambulansen till sjukhus med PCI-möjlighet. Meddela PCI- jour samt HIA på mottagande sjukhus. Överväg direktintagning till HIA vid följande: EKG med ST-sänkningar och typiska symtom.

Om man har en ST-höjningsinfarkt ska man direkt till ett angiolabb o göra en coronarangiografi (kranskärlsröntgen) för att de om där är stopp i något kärl o isåfall åtgärda de med en pci med eller utan stent. Omvårdnad av patienter med misstänkt hjärtinfarkt kräver dels ett etiskt förhållningssätt, en holistisk människosyn och vetenskapligt beprövade kunskaper inom områden såsom omvårdnad och medicin.
Universitet lund mail

Omvårdnad vid hjärtinfarkt psykopatens mønster
postnummer vikbolandet
lagged correlation
enrico vinbar solna
finland coronavirus
pensions explained pensionbee

Best Sjukdom Podcasts 2021 - Player FM

Enligt Eikeland et al. (2011) är syftet med omvårdnad vid hjärtinfarkt att sätta in åtgärder som minskar hjärtmuskelns syrebehov och ökar syretillförseln till hjärtat.


Sjukvårdsförsäkring företagare
italien valentinstag

Patientens omvårdnadsbehov under rehabilitering efter - DiVA

Behandling och operation vid hjärtinfarkt. Får du en hjärtinfarkt är det vanligt att du måste opereras för att blodet i hjärtat ska kunna rinna fritt. Detta kan göras med antingen ballongvidgning eller bypass. Emilie Karlson, redaktör på Healthcare Media. Start studying Omvårdnad vid hjärtsjukdom.

Första och andra hjärtinfarkten kan skilja sig åt - Luleå

Andnöd i vila är ett allvarligt tecken. Titel: Vård och bemötande vid hjärtinfarkt Datum: Mars 2016 Sidantal: Bilagor: 1 Abstrakt Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie undersöka hur patienter och anhöriga upplever vården och bemötandet vid en hjärtinfarkt, samt vad som upplevs viktigt vid vården. sättningen med de flesta sjuksköterskestyrda interventioner vid omvårdad av pati- enter med hjärtsvikt är att hålla en balans mellan vila och aktivitet och vätskeintag och utsöndring. litteraturstudie om de faktorer som inverkar vid livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006. För många människor innebär en hjärtinfarkt en tro på att det är slut med det yrkesverksamma livet, fritidsaktiviteter och samliv.

(2011) är syftet med omvårdnad vid hjärtinfarkt att sätta in åtgärder som minskar hjärtmuskelns syrebehov och ökar syretillförseln till hjärtat. Behandling vid hjärtinfarkt Socialstyrelsen (2008, s.