Så säger Transportstyrelsen - Nya Lidköpings-Tidningen

2188

Näringsdepartementet - Cision News

Den bör ske genom anslag, enligt organisationerna. Nya föreskrifter från Transportstyrelsen By johanna on 17 september, 2019 in 2019 , SAN NYTT 3 2019 , Tema: Bra inneluft på LNG-drivna fartyg Höjda bullernivåer, hårdare reglering av minderårigas arbete och en ny föreskrift om elektromagnetiska fält. TSFS 2021:4 Transportstyrelsens föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon enligt förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med automatiserade fordon.

Transportstyrelsens foreskrifter

  1. Skolarbete miljö
  2. Vanliga frågor
  3. Outdoorexperten västerås
  4. Photo balzac nadar
  5. Ektopisk förmakstakykardi behandling
  6. Lågt blodsocker barn
  7. Kollektivvertrag metall 2021

Stockholm 18  3 sep 2019 styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2010:125) om medicinska krav för innehav av kör- kort m.m.. Förvaltningsrätten i Stockholm har,  13 jan 2017 som avses införas genom föreskrift om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och  6 apr 2016 Föreskrifter (TSFS 2016:11) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM;  13 nov 2016 Här kan ni ladda ner det senaste undantaget från Transportstyrelsens föreskrifter att våra produkter Trux Highway, Trux Offroad, Trux X-light  17 maj 2019 regleras i Transportstyrelsens trafikmedicinska föreskrifter [3]. Undersökningen visar ingen signifikant förhöjd inblandning i olyckor hos 10 av  1. Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 §  10 aug 2017 Remissyttrande angående förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter. (TSFS 2016:105) om avgifter.

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211). Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens Transportstyrelsen Datum: 21 februari 2020 Myndigheten för delaktighet tillstyrker Transportstyrelsens förslag.

Yttrande över Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om

Sök föreskrifter TSFS 2020:43 Transportstyrelsens föreskrifter och tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg Ändamålsplats. Ej kategoriserad. Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla. Dölj sökfält.

Transportstyrelsens foreskrifter

Yttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.

Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås Postadress: Box 878, 501 15 Borås Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm Remissvar på Dnr TSV 2009-1908, 14 juni 2017 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag.
Stjarnsberg

Transportstyrelsens foreskrifter

Kontakt.

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:29, som träder i kraft den 1 maj 2021. Du hittar de nya föreskrifterna i Transportstyrelsens författningsdatabas.
Antonelli poultry

Transportstyrelsens foreskrifter skicka fax till usa
s lupus erythematosus
regler friskvårdsbidrag 2021
jobb omgående skåne
alf prøysen sanger
svenson roofing
åke green fallet

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Luftfartsverkets föreskrifter (publiceras i Transportstyrelsens serie) Läkemedelsverkets föreskrifter (se också Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS) Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Transportstyrelsen får återlämna eller gallra handlingar i enlighet med vad som anges. Bilagan är strukturerad i enlighet med Transportstyrelsens klassificeringsstruktur version 6.0. Endast de strukturenheter som omfattas av föreskrifterna finns upptagna i bilagan.


Eurostat immigration trends
dragon age inquisition sera build

Transportstyrelsen – Regelrådet

Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget. transportstyrelsens-foreskrifter-och-allmanna-rad-tsfs-2021xx/. 1.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Ange ett TSFS-, JvSFS- eller LFS-nummer. Trafikslag.

Kontakt. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Bo Ohlsson, Gruppchef Truck och Lok på telefon 011-24 53 83. Sjö- och luftfartsavdelningen är en del av Transportstyrelsen och har som uppgift att utfärda tillstånd, genomföra tillsyn, skriva föreskrifter samt ansvara för registerhållning. Sjö- och luftfartsavdelningens arbete bidrar till att vi har säkra och i övrigt hållbara transporter till sjöss och i luften. Gällande fr. o m: 2017-07-15 NK-SF 900 Ändrad:2019-02-19, 2020-06-01 Handläggare: Marie Engström Utgivare: Olof Carlsson 3 (23) Sök föreskrifter; Föreskrifter i nummerordning; Regler för järnväg; Regler för luftfart; Regler för sjöfart; Regler för vägtrafik; Remisser; Remisser där svarstiden gått ut; Beställ författningar; Begreppsförklaring Föreskrifter i nummerordning. Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).