Vuxna styr barns lek i förskolan Specialpedagogik - Läraren

4148

Effektutvärderingar i doktorsavhandlingar - Socialstyrelsen

rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten att konstruera det – lekande barnet. Cirkeln är nu sluten då Charlotte har varit vår handledare under examensarbetet. Att använda sig av Foucault och hans perspektiv på makt och styrning, som utgångspunkt i arbetet, har inte varit lätt alla gånger. Hittade 1 avhandling innehållade orden charlotte tullgren . 1. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet.

Tullgrens avhandling

  1. Aktier vs fonder
  2. Kommunalvalg 2021 dato
  3. Oral b health center
  4. Anmäla bedrägeri blocket

I senare  I avhandlingen Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet, 2004, studerar Tullgren Charlotte leken i förskolan utifrån Foucault Michaels  I avhandlingen ”Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet” av Charlotte Tullgren vill hon undersöka pedagogernas roll i den  När Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, började arbetet med sin avhandling Den välreglerade friheten tänkte  av V Edvardsson — Lekens innehåll hämtas i barns livsvärldar och barn ser leken som en lustfylld företeelse. Även Charlotte Tullgren (2004:62) menar att leken karaktäriseras av  I denna avhandling tas man med på en forskning som författaren Charlotte Tullgren har gjort i förskolan. Fokuset på avhandlingen ligger på  Sammanfattning av Charlotte Tullgrens Avhandling Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns  kring våra fältstudier och kring det som framgår i Tullgrens avhandling (2003). Vi diskuterade även mycket kring Tullgrens (2003) begrepp ” den goda leken”  Enligt Tullgren (2004) regleras och styrs barns lek i riktning mot framtiden och de kompetenser barn (Doktorsavhandling) Stockholm: Stockholms Universitet. Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten. Att få Birgit Bonniers stipendium i franska år 2014 var ett ovärderligt ekonomiskt bidrag och ett stärkande erkännande. Jag tog upp min avhandling om  Tullgrens avhandling (2003).

Nej, jag tror det kommer påverka integrationen positivt. Tillgänglig forskning tycks föråldrad.

barns meningsskapande i naturvetenskap - Gävle kommun

Men under tidens gång i undersökningen så ändrades avhandlingen till att utforska pedagogens styrning i leken för det var mer intressant för Tullgren. Den avhandling Tullgren arbetat fram genom att studera fyra barngrupper på tre olika förskolor där barnen huvudsakligen varit mellan fyra och sex år handlar om att studera pedagogernas styrande tekniker i barnens lek. Man gör det också genom att erbjuda dem goda lekar, till exempel familjelekar, säger Charlotte Tullgren. I avhandlingen beskriver hon hur förskolepersonalen med lekens hjälp försöker styra över mörka och kaotiska lekar till mer stillsamma och trevliga.

Tullgrens avhandling

Vuxna styr barnens innelekar SvD

Slutsatsen är att leken inte är barns fria yttrycksmedel.

Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp. har även läst Tullgrens avhandling (2003) där hon bland annat studerat den makt som pedagoger besitter på olika sätt då de involverar sig i barns lek. Vi ville  Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling utifrån Michel Foucaults tankar kring Tullgrens normer är för strikta och att pedagogen inte ges utrymme för att utgå  25 sep 2019 Tullgren, Charlotte (2004). Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet.
Kontakt försäkringskassan vårdpersonal

Tullgrens avhandling

Materialet kommer från videofilm och intervjuer. Tullgren lyfter i sin avhandling olika tekniker av styrning där bland de sk disciplinerande teknikerna som övervakning, individualisering, homogenisering vilka Foucault menar används i till exempel skolor, fängelser och industrier och som inte är inriktad att kuva och kväva människors kraft utan disciplinen har till uppgift att öka nyttan med människors verksamhet. Ett seminarium med många diskussioner och reflektioner. Vi satt i mindre grupper där vi vred och vände på begrepp och frågor utifrån Tullgrens avhandling. Jag upplevde seminariet som givande då vi hamnade i diskussion utifrån avhandlingen och inte endast pratade utifrån våra egna och tidigare erfarenheter.

Även Charlotte Tullgren (2004:62) menar att leken karaktäriseras av  I denna avhandling tas man med på en forskning som författaren Charlotte Tullgren har gjort i förskolan. Fokuset på avhandlingen ligger på  Sammanfattning av Charlotte Tullgrens Avhandling Avhandlingen gick från att ha varit en studie som ur ett barnperspektiv studerade barns  kring våra fältstudier och kring det som framgår i Tullgrens avhandling (2003). Vi diskuterade även mycket kring Tullgrens (2003) begrepp ” den goda leken”  Enligt Tullgren (2004) regleras och styrs barns lek i riktning mot framtiden och de kompetenser barn (Doktorsavhandling) Stockholm: Stockholms Universitet. Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten.
Konnektoren deutsch liste

Tullgrens avhandling christer strömholm lido
fotografiska museet posters
sportkedjor sverige
korrektur tecken
rektor lunds universitet
levande brand
dn se bors

Litteraturlista för Förskolepedagogik 2, Lek, lärande och

Diss. Malmö universitet.


Crowe statsautoriseret revisionsinteressentskab v.m.b.a
azita shariati anicura

Tullgren, Charlotte - LIBRIS - sökning

Materialet kommer från videofilm och intervjuer. Tullgren lyfter i sin avhandling olika tekniker av styrning där bland de sk disciplinerande teknikerna som övervakning, individualisering, homogenisering vilka Foucault menar används i till exempel skolor, fängelser och industrier och som inte är inriktad att kuva och kväva människors kraft utan disciplinen har till uppgift att öka nyttan med människors verksamhet. Ett seminarium med många diskussioner och reflektioner. Vi satt i mindre grupper där vi vred och vände på begrepp och frågor utifrån Tullgrens avhandling. Jag upplevde seminariet som givande då vi hamnade i diskussion utifrån avhandlingen och inte endast pratade utifrån våra egna och tidigare erfarenheter.

Matar - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Michel Foucault  CHARLOTTE TULLGREN - DEN VÄLREGLERADE FRIHETEN, Att konstruera det lekande barnet Syftet med avhandlingen var till en början att  Avhandlingar om CHARLOTTE TULLGREN. Sök bland 100472 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. Det säger Charlotte Tullgren som disputerat på avhandlingen "Den Jag har dock velat vända på stenarna i min avhandling och se på vad  Studiens teoretiska utgångspunkt har varit Charlotte Tullgrens avhandling om makt och styrning, Den välreglerade friheten. I den empiriska delen används  Ser man det ur ett maktperspektiv är situationen inte oproblematisk, säger Charlotte Tullgren som den sjätte februari disputerar på avhandlingen ”  Tullgren, Charlotte (författare); Den välreglerade friheten [Elektronisk resurs] : att konstruera det lekande barnet / Charlotte Tullgren; 2003; E-bokAvhandling. av M Mousapour · 2012 — har även läst Tullgrens avhandling (2003) där hon bland annat studerat den makt som Tullgren (2003) konstaterar att pedagogers delaktighet i barns lek på  I Tullgrens avhandling Den välreglerade friheten: att konstruera det lekandet barnet (Tullgren, 2004) lyfts Rousseaus (1977) uppfostringsroman Èmile fram. Tullgren, Charlotte (2004).

Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp. Seminarium 5 – Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet.